Herijken winkelgebieden

HERIJKEN WINKELGEBIED

Bron: Lightspeed

Herijken binnenstad

Het Retaillandschap is volop in ontwikkeling en het consumentengedrag verandert vlot.  In winkelgebieden staan de omzet, traffic en loyaliteit geregeld onder druk. Dit vraagt om de functie en rol van het winkelgebied te herijken. Een vernieuwd imago en karakter te bepalen met een missie en visie passend bij de tijd van nu en de toekomst. Geschikt voor de huidige, gewenste én potentiële doelgroep met een heldere klantprofilering.

Onze aanpak

De facetten die wij in co-creatie oppakken: visievorming, positionering, branchering Retail, Horeca, Leisure en de maatschappelijke functies, de infrastructuur, passende huurcontracten, Marketing & Communicatie, de activiteiten jaarkalender met event programmering, gastvrijheidsbeleving en de samenwerkcultuur. Gezamenlijk wordt een ambassadeursgroep opgericht vanuit de belangrijkste stakeholders met daarin de ondernemers Retail, Horeca, Leisure, gemeente, vastgoed, de marktmeester, bewoners en bezoekers plus een gezamenlijk fonds voor de investeringen. In onze aanpak starten we met een actuele marktanalyse dat inzicht geeft in de successen en potenties aangescherpt met onze eigen expertise.

La Differenza is uw partner om dit proces te regisseren. De activiteiten die hieruit voortvloeien worden door de stakeholders zelf opgepakt en zo creëren we betrokkenheid. Nieuwe diensten of producten worden door lokale en regionale ondernemers zelf opgepakt zodat er vanuit de verbinding extra resultaten voortvloeien. Het principe geldt: shop en onderneem lokaal en regionaal.

Een route altijd op maat en in co-creatie. Samen met La Differenza partners die op dit vlak ruime ervaring hebben.

Eén van onze klantrelaties met een vraagstuk voor La Differenza

“Creëer een gastvrijheidsbeleving passend bij onze binnenstad samen met de ondernemers en vertaal dit naar een activiteiten jaarkalender inclusief event programmering.”

Contact

Benieuwd naar wie wij zijn en wat we voor u kunnen betekenen? Van harte welkom om ons telefonisch te contacten of via het formulier. Wij maken graag een persoonlijke afspraak om kennis te maken.

Alvast hartelijke dank en graag tot ziens.

Met hartelijke groet,

Marja Groen

Herijken winkelgebied
La Differenza B.V.

Postbus 102, 1250 AC Laren
KvK nummer: 302 208 93
Mobiel:  06 – 205 98 393